เปิดโผ เมกะโปรเจกต์ ปี 66 จากสภาพัฒน์

ลงโฆษณา Backlink และบทความกับ swenth.com ไม่แพง

จากข่าวกระแส ส่องโครงการ เมกะโปรเจกต์ ปี 66 ที่ลงทุนดันเม็ดเงินไปกว่า 7.5 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน 10 โครงสร้างพื้นฐานในปี 2566 เพื่อดันเม็ดเงิน 7.5 แสนล้านบาท ไว้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยระบุถึงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตามอง คือ การลงทุนภาครัฐ เพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกรอบวงเงินงบลงทุนรวมของภาครัฐมีจำนวนทั้งสิ้น 1,252,029.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อน

รวมไปถึง เม็ดเงินจากการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะเกิดจากโครงการลงทุนสำคัญของรัฐวิสาหกิจ ควบคู่ไปกับการผลักดัน โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ยังถือเป็นแรงกระตุ้นของเศรษฐกิจในปีนี้ โดยพบว่าการลงทุนทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว รวมมูลค่ามากกว่า 7.5 แสนล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็น

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2566 มีมูลค่าการลงทุนรวม 443,351 ล้านบาท และ
การลงทุนในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีโครงการร่วมลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

 • โครงการที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว จำนวน 6 โครงการ วงเงินรวม 46,450 ล้านบาท
 • โครงการที่คาดว่าจะมีการเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 242,420 ล้านบาท

และใน 4 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 242,420 ล้านบาทนั้นคือ

 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
 2. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 ส่วนต่อขยายอุตราภิมุข ตอนรังสิต – บางปะอิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

สศช.คาดการณ์ว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่จะเป็นหัวหอกในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด 10 โครงการ มูลค่า 83,945.12 ล้านบาท คิดเป็น 59.5% ของประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในโครงการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงการลงทุนในสาขาขนส่ง 5 โครงการ สาขาพลังงาน 3 โครงการ สาขาพาณิชย์และบริการ 1 โครงการ และสาขาสาธารณูปการ 1 โครงการ

โครงการลงทุน 10 อันดับแรกในปี 2566

 1. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) วงเงิน 1432,890 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 18,138.21 ล้านบาท
 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ วงเงิน 91,974 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 10,646.56 ล้านบาท
 3. โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 วงเงิน 28,585.93 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 10,552.04 ล้านบาท
 4. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก วงเงิน 20,767.34 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 8,608.31ล้านบาท
 5. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม วงเงิน 61,273.31 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 7,498.62 ล้านบาท
 6. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C วงเงินลงทุนรวม 17,343.86 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 6,129.02 ล้านบาท
 7. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 วงเงินลงทุนรวม 15,493.84 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,863.73 ล้านบาท
 8. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ วงเงินลงทุนรวม 76,368.66 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,752.88 ล้านบาท
 9. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 วงเงิน 28,142.5 ล้าานบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 54,559.68 ล้านบาท
 10. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 วงเงินลงทุนรวม 42,557.14 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,296.06 ล้านบาท

ที่มา : bangkokbiznews.com

share on: