งานมอบรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2566

Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2566

เมื่อ 4 สิงหาคม 2566 นี้ ดีลอยท์ ประเทศไทย ได้จัดงานมอบรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2566”

ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 แล้ว และสำหรับในปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 27 บริษัท โดยเป็นบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติโดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านกลยุทธ์
 2. ด้านความสามารถและนวัตกรรม
 3. ด้านวัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา
 4. ด้านการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วยบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ ที่สมัครเข้ามาใหม่เป็นครั้งแรก 17 บริษัท และบริษัทที่เคยได้รับรางวัลในปีก่อน ๆ ที่สามารถรักษาสถานภาพบริษัท ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 บริษัท

Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2566

บริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies ประจำปี 2023

บริษัทที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 5 บริษัท

 1. บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม
 3. บริษัท ซี.เจ. มอร์ จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ อาหารและเครื่องดื่ม
 4. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 มีทั้งสิ้น 5 บริษัท

 1. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการศึกษา
 2. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 3. บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 4. บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 5. บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 6. บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์

ด้านบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies ประจำปี 2023 เป็นปีแรก รวม 17 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง
 2. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง
 3. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 4. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเติมเงินมือถือและชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้อัตโนมัติ
 5. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 6. บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับ
 7. บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 8. บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 9. บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 10. บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 11. บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 12. บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 13. บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 14. บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 15. บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 16. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
 17. บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมเทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ

สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ประจําปี 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับตลาดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้กับบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของทุกบริษัท และหวังจะได้เป็นสักขีพยานในหมุดหมายสำคัญของบริษัทที่ได้รับรางวัลทุกบริษัทในอนาคตอันใกล้

ด้านกมลวัลย์ ชุณหกสิการ Thailand Best Managed Companies Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ดีลอยท์ ประเทศไทยภูมิใจในบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ทั้งบริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก และบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทที่ได้รับรางวัลได้สร้างความแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขา

บริษัทที่ได้รับรางวัลในประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Best Managed Companies กว่า 1,300 บริษัท จาก 46 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากทวีป อเมริกา ยุโรป และ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมนา Southeast Asia Best Managed Companies Regional Symposium ประจำปี และงานกาล่าดินเนอร์ ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม ผ่านมา เพื่อฉลองรางวัลความสำเร็จในการเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในตลาด รวมทั้งได้พบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ได้รับรางวัลจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

คณะกรรมการตัดสินอิสระ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ตัดสินผู้ชนะตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำของ Best Managed Companies คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินในปีนี้ ได้แก่ ดรุษกร วิสุทธิสิน ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge และ ผศ. ดร.ปวิตรา จินดาหรา อาจารย์ภาควิชาการตลาดและภาควิชาการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล Best Managed Companies เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย ดีลอยท์ ไพรเวท (Deloitte Private) ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของดีลอยท์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะ

หมายเหตุ : ผู้ชนะบางรายเป็นบริษัทจดทะเบียน การใช้คำว่า ‘บริษัทเอกชน’ ณ ที่นี้ เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นของเอกชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามวิธีคัดกรองคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Best Managed Companies ของดีลอยท์


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับโปรแกรม Thailand’s Best Managed Companies

โปรแกรม Thailand’s Best Managed Companies เป็นโปรแกรมการมอบรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับบริษัทเอกชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โปรแกรมนี้จัดทำกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานให้ทีมผู้บริหารสามารถใช้ท้าทายและเปรียบเทียบการทำงานขององค์กรตนเองกับบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวัลการบริหารองค์กรที่ดีที่สุดในโลกรายอื่นๆ

โปรแกรม Best Managed Companies จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ใน 46 ประเทศ ในทวีปอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีเครือข่ายบริษัทที่มีการจัดการโดดเด่น กว่า 1,300 บริษัท รวมเป็นชุมชนพันธมิตรและร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

ที่มาข่าว : Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2566

share on: