นนทบุรี ยกเลิกระบบ Home Isolation

ATK Antigen Test Kit

นนทบุรี ประกาศเกณฑ์การรักษาโควิดรอบใหม่ และยกเลิก Home Isolation สิ้นสุดวันที่ 7 ก.ค.65 นี้

ทีมข่าวได้รับรายงานมาว่า ที่ นนทบุรี ได้มีการประกาศ เกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รอบใหม่ หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ให้เข้ารักษาแบบ “เจอ แจก จบ” และแบ่งกลุ่มการดูแลออกเป็น 5 กลุ่ม ตั้งแต่ ผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย อาจเหมือนไข้หวัด ไปจนถึง กลุ่มที่มีอาการรุนแรง ระบุชัด พร้อมยกเลิกการดูแลในรูปแบบ Home Isolation ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2565 นี้ สำหรับ เกณฑ์รักษาโควิดล่าสุด

ซึ่งได้อ้างอิงจาก ข้อความที่ถูกโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี ระบุว่า..

เงื่อนไขการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ให้เข้ารักษาแบบ เจอแจกจบ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ์ โดยแบ่งการดูแลผู้ป่วยเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608+ ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด

จะไม่ตรวจ RT-PCR ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด สามารถให้ยาฟ้าทะลายโจรได้ ส่วนการให้ Flavipiravir (ฟลาวิพิราเวียร์) ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และผู้ป่วยสามารถไป รพ. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน ตามสิทธิการรักษาได้เลย

พร้อมทั้งประกาศ ยกเลิกการดูแลรูปแบบ Home Isolation เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Home Isolation

2. กลุ่มเสี่ยง 608 + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด

จะทำการตรวจ RT-PCR ตามดุลพินิจของแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด จ่ายยา Flavipiravir (ฟลาวิพิราเวียร์) ตามดุลพินิจของแพทย์ ผู้ป่วยสามารถไป ร.พ. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านตามสิทธิ์การรักษา

กลุ่มเสี่ยง 608 คืออะไร

กลุ่ม 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด คือกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว และ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน
  • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

3. กลุ่มเสี่ยงสูง + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด

ทำการตรวจ RT-PCR ตามดุลพินิจของแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด การให้ Flavipiravir (ฟลาวิพิราเวียร์) ตามดุลพินิจของแพทย์ ไปรักษาที่ ร.พ. ตามสิทธิการรักษา เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หรือมีข้อใดข้อหนึ่ง เช่น อายุ 75 ปีขึ้นไป, โรคอ้วน BMI มากกว่า 35, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, โรคในกลุ่ม 608 ที่ควบคุมไม่ได้

ATK

4. มีอาการปานกลาง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม

ทำการตรวจ RT-PCR และตรวจเอกซเรย์ปอด การให้ Flavipiravir (ฟลาวิพิราเวียร์) โดยการจ่ายยาทุกราย หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ รักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก หากมีอาการปานกลาง เช่น มีไข้ อุณหภูมิมากกว่า 38C นานกว่า 24 ช.ม., ไอเป็นชุด/รุนแรง, เหนื่อย หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า, อ่อนเพลีย/ไม่มีแรง ให้จัดอยู่ในกลุ่มนี้


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

5. ผู้ปวยโควิด-19 มีอาการรุนแรง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม

ให้ตรวจ RT-PCR ตรวจเอกซเรย์ปอดร่วมด้วย ให้ยา Flavipiravir (ฟลาวิพิราเวียร์) โดยการจ่ายยาทุกราย หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ ให้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหลัก
ผู้ที่มีอาการรุนแรงตามเงื่อนไข เช่น มีไข้สูง มากกว่า 39C นานกว่า 24 ช.ม. หายใจมากกว่า 25 ครั้ง/นาที (ในผู้ใหญ่), ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94%, มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ หากผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ให้ติดต่อ โรงพยาบาล และ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อรับบริการเจอแจกจับ (รักษาแบบผู้ป่วยนอก OPSI) จ.นนทบุรี (วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 061-1722543. 061-1742260. 061-3945402. 061 -3945403 ในเวลา 08. 30-20.30 น.

ที่มา facebook.com/944802815716443/posts/2007976539399060
เรียบเรียง : www.swenth.com

share on: