การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานี้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำโดย นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในการร่วมขับเคลื่อน โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานในปีแรกที่ได้จัดอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และการรีไซเคิล PET สู่โรงเรียนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือใหม่นี้ โครงการจะนำเสนอ 5 กิจกรรมใหม่ที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เหลืออีก 337 โรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ 40,000 คน ภายในปี 2568

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะในแง่ของขวดพลาสติก PET

การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่นักการศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับขยะพลาสติกประเภทต่างๆ และความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่มีมาตั้งแต่การเปิดตัวโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

จากภาพ คือกลุ่มผู้บริหารร่วมงาน (เรียงลำดับจากซ้าย)

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

งานประชาสัมพันธ์ โดย อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการจะขยายผลไปยัง 337 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าให้ความรู้แก่นักเรียน 40,000 คน ภายในปี 2568

share on: