ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 17 มิ.ย.65

สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ สรุปรายงาน สำหรับยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 65

  • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 1,967 ราย
  • เสียชีวิต 19 ราย
  • ผลจาก ATK 3,797 ราย

ซึ่งยอดโควิด-19 ที่ไม่รวม ATK อีก 3,797 ราย รวมแล้วยังอยู่ในจำนวน ครึ่งหมื่น อยู่ ดังนั้น สถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป แม้จะไม่รุนแรงมากด้วยจำนวนยอดผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมาก แต่ก็อย่าเสี่ยง


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

สรุปยอด ผู้ป่วยยืนยันสะสม จนถึงวันนี้ รวมแล้ว 4,494,880 ราย
สรุปยอดรวม ของการเสียชีวิต จากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย จนถึงวันนี้ รวม 30,422 ราย ยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จากอาการปอดอักเสบ

รายงานยอด ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 21,030 ราย
ยอดผู้ที่หายป่วย กลับบ้านแล้ว 2,123 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จนถึงวันนี้ รวมจำนวน 2,274,934 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 17 มิ.ย.65

*เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

share on: