ประเทศไทยมีจุดความร้อนลดลง แต่ค่าฝุ่น PM2.5 ยังพุ่ง

ฝุ่น PM 2.5 Polution

update ข่าวฝุ่น pm2.5 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า-GISTDA

ได้เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทย พบว่า จุดความร้อนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 66 นั้น มีจำนวน 1,005 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างพม่า ยังคงอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,168 จุด ของ สปป.ลาว 542 จุด ประเทศกัมพูชา 200 จุด ประเทศเวียดนาม 62 จุด และมาเลเซีย 8 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่สูงสุดยังคงพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 501 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 361 จุด พื้นที่เขต สปก. 55 จุด พื้นที่เกษตร 45 จุด ชุมชนและอื่นๆ 42 จุด และริมทางหลวง 1 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 205 จุด ตาก 156 จุด และแม่ฮ่องสอน 146 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือมีปริมาณจุดความร้อนมากกว่าภาคอื่นๆ คาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ คือค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากการตรวจวัดด้วยแอปพลิเคชัน เช็คฝุ่น ล่าสุดเช้าวันนี้ (16 ก.พ. 2566) เมื่อเวลา 11.00 น. พบว่าหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานกว่า 100 ไมครอน ซึ่งอยู่ในภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น แม่ฮ่อนสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยา ลำปาง และแพร่ รวมถึงอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง

ทั้งนี้ สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

share on: