เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้าวันนี้

เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้าวันนี้

เงินอุดหนุนบุตร เข้าวันนี้ 8 เมษายน 65 เช็คยอดเงินกันเลย สำหรับผู้ที่อยู่ใน กลุ่มเปราะบาง รอเยียวยา รวมถึงกลุ่ม เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ โอนเงินเข้าบัญชี 8 เมษายน 65

เดือนเมษายน 2565 ใครที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เตรียมรับโอน เงินจำนวน 600 บาท เข้าบัญชีได้วันนี้ จาก โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีการโพสต์ข้อความ ที่ระบุถึงการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2565 นั้น ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ให้กับผู้มีสิทธิ ในวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565)

ใครยังไม่ได้รับโอน สามารถตรวจสอบ เลขบัญชี ที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้ว

ขั้นตอนการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2565)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564
 • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตร เช็คด่วน เข้าวันนี้

เงินเข้าแล้ว เช็คด่วน รวมถึง เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ก็เข้าแล้ววันนี้เช่นกัน

ข้อแนะนำ


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถตรวจสอบ ว่าได้รับ เงินอุดหนุนบุตร หรือยัง ได้จาก 2 ช่องทาง คือ

 1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 2. แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” / หรือ download ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

แจกให้กับ 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 คือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร”

กลุ่มที่ 1 เบี้ยผู้สูงอายุ รับเงิน 600-1,000 บาท

 • อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้พิการ รับเงิน 800-1,000 บาท

 • ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • ผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

กลุ่มที่ 3 เงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร รับเงิน 600 บาท

เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) ได้ 600 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนบุตร

 • ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูล ของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564 จ่ายย้อนหลัง ในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
 • ผู้ปกครอง ของเด็กที่มายื่น คำร้อง ขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงิน ในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
share on: