ลูกจ้างเฮ ครม. สั่งลดส่งเงินสมทบประกันสังคม

ลูกจ้างเฮ นายกฯ สั่ง ลดเงินสมทบประกันสังคม

ข่าวด่วนวันนี้ ลูกจ้างและนายจ้างได้เฮ เนื่องจาก นายกฯ มีคำสั่งให้ลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ทีมข่าว www.swenth.com ได้รายงานเข้ามา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้แถลงหลังการประชุม ครม. เสร็จสิ้นแล้ว ว่า ครม. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลายอย่าง นอกจากแต่งเพลง “อย่าโอน” แล้วก็ยังมี มาตรการช่วยประชาชน

 • การช่วยเหลือ ลดค่าไฟฟ้า
 • ลดเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 – มาตรา 39 – มาตรา 40
 • ตรึงราคาขายน้ำมันดีเซล

โดยกล่าวถึงมาตรการช่วยลดผลกระทบของประชาชน จากสถานการ์ความผันผวนของราคาพลังงาน ที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและการขนส่ง รวมถึงการบริการต่างๆ หลายอย่าง ทำให้ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นเรื่อย พร้อมยังย้ำว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตระหนักดีถึงความลำบากของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

และที่ชาวเราได้เฮ ก็มีหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดรายจ่าย นั่นคือ ลดค่าไฟฟ้า และลดอัตราเงินสมทบเข้าประกันสังคม ของนายจ้างและลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

 • ส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 จากเดิมส่งที่ 5% ลดเหลือ 1%
 • ส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 39 จากเดิมส่งที่ 9% ลดเหลือ 1.9%
 • ส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ลดลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน

มาตรการช่วยเหลือประชาชน 10 รายการ

 1. การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท/เดือน
 2. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค่าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 5,500 คน
 3. ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 157,000 คน โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 250 บาทต่อเดือน และขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม
 4. คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม
 5. ผู้ขับขี่แท๊กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม
 6. ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยลดค่า Ft ลง 22 สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
 7. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 หลังจากนั้น รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งนึง
 8. กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน โดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป
 9. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป
 10. ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน

ลูกจ้างเฮ นายกฯ สั่ง ลดเงินสมทบประกันสังคม

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้น คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาสรุปให้ใหม่ในคราวต่อไป

อ้างอิง : www.tnnthailand.com/news/politics/108647/
ภาพ : www.brighttv.co.th
เรียบเรียง : www.swenth.com

share on: