Tag: mobile banking

guest posting swenth.com
ธนาคารที่ต้องยืนยันตัวตนก่อนโอนเงิน

ทำไมต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขา ก่อน พค.66

ปัญหาบัญชีธนาคารโดนดูดเงิน เงินหายจากบัญชี ความเสี่ยงธนาคารออนไลน์ ฯลฯ จากกรณีเหล่านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงินจากมิจฉาชีพทั้งหลาย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีหลายรูปแบบในปัจจุบัน ทั้ง SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันปลอม รวมไปถึงโปรแกรม และแอปพลิเคชันดูดเงิน...

hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
Hosting สำหรับ Wordpress