ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขล่าสุด

ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขล่าสุด

ช้อปดีมีคืน 2566 มาแล้ว เงื่อนไข และคุณสมบัติเบื้องต้น มีอะไรบ้างมาดูกันเลยว่า ปีใหม่นี้จะได้อะไร

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” เบื้องต้น คาดว่าจะยึดแบบเดิมเหมือนกับปี 2565 คือ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มโครงการ โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอ “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป” จากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป

ซึ่ง ครม.ได้ไฟเขียวอนุมัติโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินสูงสุดคนละ 40,000 บาท

สินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษี

สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 มีสินค้าและบริการที่ สามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีในปีหน้านี้ มี 3 ประเภทด้วยกัน ส่วนสินค้าประเภทอื่น ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้นะจะ ดูเลยว่ามีอะไรบ้างที่ซื้อแล้วลดหย่อนได้


hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
hosting คุณภาพสำหรับ wordpress โดยเฉพาะ

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขล่าสุด

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนได้

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ช้อปดีมีคืน 2566 เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ที่ต้องเสียภาษีในอัตราสูง เนื่องจากสามารถลดหย่อนภาษีในอัตราที่มากกว่า ทำให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น แต่อาจไม่เหมาะกับคนที่คำนวณภาษีแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากต่อให้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขจนเต็มเพดานก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินคืนภาษีอยู่ดี

ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้ภาครัฐ สูญเสียรายได้ 8,200 ล้านบาท แต่จะส่งผลดี เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 56,000 ล้านบาท และช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 0.1-0.2

share on: